Til hovedinnhold

Medarbeidere i SINTEF

Navn Tittel Avdeling Telefon
Bjermeland, Lasse Senior programvareutvikler Ocean Engineering +47 984 37 878
Bjerrehorn, Erik Senioringeniør Elkraftteknologi 473 32 638
Bjøndal, Jostein S Investeringssjef SINTEF TTO 971 20 730
Bjørge, Ruben Forsker Materialer og nanoteknologi 970 62 582
Bjørgen, Astrid Seniorrådgiver Sikkerhet og mobilitet 911 12 603
Bjørgum, Astrid Seniorrådgiver Olje og gass prosessteknologi 982 30 417
Bjørgum, Jon Olav Kvalitets- og sikkerhetssjef MK Administrasjon 930 02 335
Bjørkan, Hilde Forsker Olje og gass prosessteknologi 934 98 615
Bjørkander, Kristin Administrasjonskoordinator Administrasjon +47 988 80 157
Bjørkevoll, Knut Steinar Seniorforsker Boring og brønn 928 96 158
Bjørkvik, Bård Johan Arnt Seniorforsker Lete- og reservoarteknologi 928 58 025
Bjørkvoll, Thor Harald Seniorforsker Arbeids- og næringsliv 930 28 764
Bjørnbet, Marit Moe Sivilingeniør Produkt- og produksjonsutvikling 950 22 946
Bjørnson, Finn Olav Forsker Havbruksteknologi 977 26 490
Bjørseth, Eva Kristin Avdelingskoordinator Lete- og reservoarteknologi 905 88 735
Bleken, Francesca Lønstad Forsker Materialer og nanoteknologi 952 07 971
Blom, Richard Seniorforsker Bærekraftig energiteknologi 906 22 647
Blomsøy, Kirsti Administrasjonskonsulent Bærekraftig energiteknologi 930 58 328
Blucher, Daniel Forskningsleder Olje og gass prosessteknologi 930 06 103
Blyberg, Mads Forskningsingeniør Microsystems and Nanotechnology 930 59 325
123456789 10 ...