Til hovedinnhold

Medarbeidere i SINTEF

Navn Tittel Avdeling Telefon
Bekkadal, Nina Administrasjonskoordinator Stab 926 19 341
Bekkevoll, Andreas Master of science Havbruksteknologi 918 73 494
Belle, Branson Seniorforsker Smart Sensor Systems +47 452 38 919
Bellmann, Martin Seniorforsker Bærekraftig energiteknologi 934 98 619
Belsnes, Michael Martin Forskningsleder Energisystemer 928 90 463
Bendixen, Ole Christian Senior forretningsutvikler Management and Staff 930 59 330
Benjaminsen, Christina Kommunikasjonsrådgiver/redaktør Kommunikasjon 404 50 452
Benjaminsen, Jan Tore Forsker Elkraftteknologi 930 03 341
Benjaminsen, Torbjørn Konsulent Havbruksteknologi
Bentzrud, Siri Senior controller Management and Staff 926 46 748
Berchiche, Nabila Forsker Maritim +47 462 70 156
Berg, Gunnar Forsker Elkraftteknologi 924 58 111
Berg, Olav Åsebø Seniorforsker Produksjonsteknologi 980 77 666
Berg, Sigrid Forsker Medisinsk teknologi 905 71 587
Berg, Tone Forsker Acoustics and Communication 997 35 949
Bergan, Bjørn Seniorrådgiver Produkt- og produksjonsutvikling 958 83 636
Berge, Asbjørn Seniorforsker Smart Sensor Systems 480 31 231
Berge, Bjørn-Ola Seniorforsker Maritim +47 932 29 593
Berge, Svein Peder Senior forretningsutvikler Maritim +47 901 82 036
Berge, Truls Svenn Forsker Acoustics and Communication 905 72 026
1234567 8 910...