Til hovedinnhold

Sverre Konrad Nilsen

Forskningsleder

Sverre Konrad Nilsen

Forskningsleder

Sverre Konrad Nilsen
Telefon: 930 35 764
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Resilient peripheral regions? The long-term effects of ten Norwegian restructuring programmes

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1124125

The article investigates the long-term effects of 10 restructuring programmes (RPs) in Norway. RP is a policy instrument rooted in endogenous theory aimed at peripheral regions with particularly negative development trajectories. The purposes of RPs are to contribute to the development of new jobs, ...

Forfattere Carlsson Espen Steen Markus Sand Roald Nilsen Sverre Konrad
År 2014
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Strategier for næringsutvikling og forholdet mellom næringsutvikling og regional utvikling

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1267819

Rapporten skisserer bakgrunnen for at kommuner går sammen med andre aktører i regionale samarbeid for næringsutvikling. Den beskriver videre noen muligheter og begrensninger som ligger å utvikle og gjennomføre slike strategier, og gir eksempler på hvordan slike strategier kan utformes og hva de med ...

År 2009
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin