Til hovedinnhold

Steinar Refsnæs

Forsker

Steinar Refsnæs

Forsker

Steinar Refsnæs
Telefon: 930 80 154
Mobil: 930 80 154
Avdeling: Elkraftteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Dynamiske forhold ved kraftledningers opphengssystem : retningslinjer og kravspesifikasjoner ved design av lineoppheng

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1329602

Ved å bruke dobbel loop, så øker stivheten til omføringsloopen slik at egenfrekvensen øker og resonans med vinden unngås/reduseres. Dette gir igjen redusert utsving i omføringsloopen. Simuleringene viser at antall avstandsstykker har stor betydning for å øke stivheten, og dermed redusere utsvinget, ...

Forfattere Hellesø Svein Magne Refsnæs Steinar Strømdahl Steinar
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Challenges and opportunities in preventing bird electrocution in Coastal Norway

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1129225

Norway has approximately 165 000 km of overhead power lines in the distribution grid system, thus numerous structures are representing a high electrocution hazard to birds. With its long coastline and scattered human population, a significant part of the grid is located in marine environments with h...

Forfattere Bevanger Kjetil Modolv Dahl Espen Lie Gjershaug Jan Ove Magnusson Niklas Refsnæs Steinar
År 2014
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

Kamuflering av kraftledninger. Evaluering av økologiske og tekniske implikasjoner

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1038094

Hvorvidt bruk av farger og andre tiltak som modifiserer det visuelle inntrykket av kraftlednings-strukturer medfører økt/redusert fare for at fugler skal kollidere med dem, har ikke vært gjen-stand for vurdering etter 1999. Det samme gjelder i stor grad tekniske aspekter knyttet til te-maet. Det var...

Forfattere Bevanger Kjetil Modolv Refsnæs Steinar
År 2013
Type Rapport
Publikasjon

Laboratory corrosion tests on overhead line conductors with bird protection systems

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1038404

Overhead lines in areas with sensitive populations of large birds raise demands for protection against bird electrocution (mortal current transfer through the bird bodies), particularly for threatened species like the eagle owl. For the decision making of what protection measures to apply, it is imp...

År 2013
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Muligheter og begrensninger for å redusere dødelighet hos fugl som skyldes kollisjoner og elektrokusjon i eksisterende kraftledningsnett i Norge

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1100075

Avbøtende tiltak for å redusere dødelighet hos fugl i tilknytning til kraftledninger (kollisjon og elektrokusjon - elektrisk sjokk/støt), har vært et sentralt tema i mange år både på grunn av øko-nomiske konsekvenser av strømutfall, og de biologiske og artsspesifikke konsekvenser ekstra dødelighet k...

Forfattere Bevanger Kjetil Modolv Refsnæs Steinar
År 2013
Type Rapport
Publikasjon

Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL). Progress Report 2012

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1238072

WP1 – “Power line ROW as habitat resources for moose (Alces alces) and other wildlife” has fo-cused on moose browsing in power-line corridors in relation to adjacent areas in Bangdalen. Browsing surveys and pellet-group counts were also carried out in 2012 for this purpose and close to 200 plots wer...

Forfattere Bevanger Kjetil Modolv Bartzke Gundula Brøseth Henrik Dahl Espen Lie Gjershaug Jan Ove Hanssen Frank Ole Jacobsen Karl-Otto Kleven Oddmund Kvaløy Pål May Roelof Frans Meås Roger Nygård Torgeir Refsnæs Steinar Stokke Sigbjørn Thomassen Jørn
År 2012
Type Rapport
Vis alle publikasjoner