Til hovedinnhold

Håkon Sundt

Forsker

Håkon Sundt

Forsker

Håkon Sundt
Telefon: 415 53 251
Mobil: 415 53 251
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Modeling the effects of alternative mitigation measures on Atlantic salmon production in a regulated river.

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1448181

As part of the investigation of a new and optimized environmental flow regime in a regulated river (Mandalselva, Norway), a modeling study was conducted on the trade-offs between the production of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts and the production of hydropower. Impacts of alternative flow regi...

Forfattere Adeva Bustos Ana Hedger Richard David Fjeldstad Hans-Petter Alfredsen Knut Sundt Håkon Barton David Nicholas
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Improved development and management of water resources in regulated river systems

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1383132

The CEDREN EcoManage project was finalized in December 2015 and the main objective of the project was the improved development and management of energy and water resources. Three main axes of management parameters were studied; 1) Energy indicators, 2) Water consumption in the hydropower sector and ...

Forfattere Sundt Håkon Barton David Nicholas Modahl Ingunn Saur Bakken Tor Haakon Bustos Ana Adeva
År 2016
Type Presentasjon
Publikasjon

Ekstra aggregat i Trollheim kraftverk.Konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning av Surna

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1349577

Formålet med denne konsekvensutredningen er å belyse hvordan fiskesamfunnet i laksefø-rende deler av Surnavassdraget vil påvirkes av en eventuell installasjon av et ekstra aggre-gat i Trollheim kraftverk. I analysene er det lagt hovedvekt på bestandene av sjøvandrende laksefisk. Verdivurderingene er...

Forfattere Ugedal Ola Bremset Gunnbjørn Forseth Torbjørn Kvingedal Eli Fjeldstad Hans-Petter Sundt Håkon
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Handbook for environmental design in regulated salmon rivers

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1150278

This "Handbook for environmental design in regulated salmon rivers" is the most important result of the project "EnviDORR" (Environmentally Designed Operation of Regulated Rivers), popularly referred to as "more salmon, more power". Cross-disciplinary research has allowed us to explore the opportuni...

Forfattere Forseth Torbjørn Harby Atle Ugedal Ola Pulg Ulrich Fjeldstad Hans-Petter Robertsen Grethe Barlaup Bjørn Torgeir Alfredsen Knut Sundt Håkon Saltveit Svein Jakob Skoglund Helge Kvingedal Eli Sundt-Hansen Line Elisabeth Breivik Finstad Anders Einum Sigurd Arnekleiv Jo Vegar
År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Performance of a one-dimensional hydraulic model for the calculation of stranding areas in hydropeaking rivers

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1085666

Fish stranding is a critical issue in rivers with peaking operations. The ability to accurately predict potential stranding areas can become a decisive factor to assess environmental impacts and to plan mitigation measures. The presented work shows that common procedures suggested in the literature ...

Forfattere Casas-Mulet Roser Alfredsen Knut Boissy Thibault Sundt Håkon Rüther Nils
År 2014
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner