Til hovedinnhold

Anders Ødegård

Senior prosjektleder

Anders Ødegård

Senior prosjektleder

Anders Ødegård
Telefon: +47 943 56 595
Mobil: +47 943 56 595
Avdeling: Bærekraftig energiteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

RENE FLÅTER – Store, utslippsfrie flåtekjøretøyer med lang rekkevidde

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27714

Hovedmålet med dette forprosjektet var å kartlegge ulike teknologiske løsninger og vurdere økonomiske aspekter for tidlig innfasing av utslippsfrie tyngre flåtekjøretøyer med lang rekkevidde, som (beslutnings-) grunnlag for ett eller flere pilotprosjekt(er) i Midt-Norge fra 2016. Et økende antall hy...

Forfattere Ødegård Anders
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

An investigation of the typical corrosion parameters used to test polymer electrolyte fuel cell bipolar plate coatings, with titanium nitride coated stainless steel as a case study

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1248887

Stainless steel bipolar plates (BPP) for polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFCs) have good manufacturability, durability and low costs, but inadequate corrosion resistance and elevated interfacial contact resistance (ICR) in the fuel cell environment. Thin film coatings of titanium nitride ...

Forfattere Orsi Angelica Kongstein Ole Edvard Hamilton Philip Ødegård Anders Svenum Ingeborg-Helene Cooke Kevin
År 2015
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Hydrogen i busser og andre kjøretøyer - beslutningsgrunnlag for pilotprosjekt

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27120

Anslagsvis halvparten av CO2-utslippene i Trondheim (på 200 000 tonn/år) stammer fra transport-sektoren. Hovedmålet med dette forprosjektet har vært å verifisere og kvantifisere mulighetene for en betydelig CO2-reduksjon ved å blande inn hydrogen i drivstoffet til eksisterende naturgassbusser samt a...

Forfattere Ødegård Anders
År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Carbon-polymer composite coatings for PEM fuel cell bipolar plates

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1105436

A carbon-polymer composite coating on stainless steel 316L substrates was investigated for the use as bipolar plate material for polymer electrolyte membrane fuel cells. The coating consisted of 45 vol% graphite, 5 vol% carbon black and 50 vol% epoxy binder. The coating was applied by a spraying tec...

Forfattere Husby Hans Kongstein Ole Edvard Ødegård Anders Seland Frode
År 2014
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner