Til hovedinnhold

Anders Ødegård

Senior prosjektleder

Anders Ødegård

Senior prosjektleder

Anders Ødegård
Telefon: +47 943 56 595
Mobil: +47 943 56 595
Avdeling: Bærekraftig energiteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Teknologitrender som påvirker transportsektoren

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496926

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for trans...

Publikasjon

RENE FLÅTER – Store, utslippsfrie flåtekjøretøyer med lang rekkevidde

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27714

Hovedmålet med dette forprosjektet var å kartlegge ulike teknologiske løsninger og vurdere økonomiske aspekter for tidlig innfasing av utslippsfrie tyngre flåtekjøretøyer med lang rekkevidde, som (beslutnings-) grunnlag for ett eller flere pilotprosjekt(er) i Midt-Norge fra 2016. Et økende antall hy...

Forfattere Ødegård Anders
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

An investigation of the typical corrosion parameters used to test polymer electrolyte fuel cell bipolar plate coatings, with titanium nitride coated stainless steel as a case study

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1248887

Stainless steel bipolar plates (BPP) for polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFCs) have good manufacturability, durability and low costs, but inadequate corrosion resistance and elevated interfacial contact resistance (ICR) in the fuel cell environment. Thin film coatings of titanium nitride ...

Forfattere Orsi Angelica Kongstein Ole Edvard Hamilton Philip Ødegård Anders Svenum Ingeborg-Helene Cooke Kevin
År 2015
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Hydrogen i busser og andre kjøretøyer - beslutningsgrunnlag for pilotprosjekt

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27120

Anslagsvis halvparten av CO2-utslippene i Trondheim (på 200 000 tonn/år) stammer fra transport-sektoren. Hovedmålet med dette forprosjektet har vært å verifisere og kvantifisere mulighetene for en betydelig CO2-reduksjon ved å blande inn hydrogen i drivstoffet til eksisterende naturgassbusser samt a...

Forfattere Ødegård Anders
År 2015
Type Rapport
Vis alle publikasjoner