Til hovedinnhold

Heidi Bull-Berg

Forskningsleder

Heidi Bull-Berg

Forskningsleder

Heidi Bull-Berg
Telefon: 909 61 934
Mobil: 909 61 934
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

OC2017 A-128 - Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen - leverandører, utviklingstrekk og eksport

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1486417

SINTEF Ocean AS og SINTEF Teknologi og samfunn har gjennomført en analyse av teknologi-, service- og forleverandørene til sjømatnæringen. Analysen omfatter: Oversikt over og kategorisering av leverandører Beregning av verdiskaping og sysselsetting, inkludert ringvirkninger Viktige utviklingstrekk fo...

Publikasjon

Status og tiltak for bedre forhold i forbrukermarkedet i renholdsbransjen

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28006

Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av forbrukermarkedet i renholdsbransjen, det vil si kjøp og salg av renhold i private husstander. Kartleggingen ble gjennomført av SINTEF på oppdrag fra Arbeidstilsynet og baserer seg på intervju med et bredt spekter av aktører og tilgjengelig off...

År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapingsanalyse med data fra 2014.

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27705

Totalt bidro den norske sjømatnæringen med en verdiskaping målt som bidrag til brutto nasjonalprodukt (BNP) på 65,7 milliarder kroner i 2014. Verdiskapingen fra oppdrettssektoren har økt betydelig de to siste år, og nå øker også verdiskapsbidraget fra den fiske og fangstbaserte næringen pga. vesentl...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Betydningen av fiskeflåten

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27818

Fiskeflåten er utgangspunktet for all produksjon i den fiskeribaserte verdikjeden. Aktivitet genereres både bakover og fremover i verdikjeden som en følge av virksomheten i fangstleddet. Analysene i denne rapporten får fram betydningen av aktiviteten i fiskeflåten i hele verdikjeden i tillegg t...

Vis alle publikasjoner