Til hovedinnhold

Heidi Bull-Berg

Forskningsleder

Heidi Bull-Berg

Forskningsleder

Heidi Bull-Berg
Telefon: 909 61 934
Mobil: 909 61 934
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Status og tiltak for bedre forhold i forbrukermarkedet i renholdsbransjen

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28006

Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av forbrukermarkedet i renholdsbransjen, det vil si kjøp og salg av renhold i private husstander. Kartleggingen ble gjennomført av SINTEF på oppdrag fra Arbeidstilsynet og baserer seg på intervju med et bredt spekter av aktører og tilgjengelig off...

År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapingsanalyse med data fra 2014.

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27705

Totalt bidro den norske sjømatnæringen med en verdiskaping målt som bidrag til brutto nasjonalprodukt (BNP) på 65,7 milliarder kroner i 2014. Verdiskapingen fra oppdrettssektoren har økt betydelig de to siste år, og nå øker også verdiskapsbidraget fra den fiske og fangstbaserte næringen pga. vesentl...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Betydningen av fiskeflåten

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27818

Fiskeflåten er utgangspunktet for all produksjon i den fiskeribaserte verdikjeden. Aktivitet genereres både bakover og fremover i verdikjeden som en følge av virksomheten i fangstleddet. Analysene i denne rapporten får fram betydningen av aktiviteten i fiskeflåten i hele verdikjeden i tillegg t...

Publikasjon

Konsernsatsing velferdsteknologi

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1386475

Nasjonale og internasjonale politikkdokumenter peker på at velferdsteknologi skal være et helt sentralt virkemiddel for å bidra til bedre og mer effektive helse- og velferdstjenester. Konsernsatsing velferdsteknologi skal bidra til at velferdsteknologi blir et robust forretningsområde i SINTEF. Utfo...

Vis alle publikasjoner