Til hovedinnhold

Tommy Mokkelbost

Seniorforsker

Tommy Mokkelbost

Seniorforsker

Tommy Mokkelbost
Telefon: 930 10 412
Mobil: 930 10 412
Avdeling: Bærekraftig energiteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Teknologitrender som påvirker transportsektoren

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496926

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for trans...

Publikasjon

Porous Carbon Anodes for the Supply of Methane during Electrowinning of Aluminium

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1349708

One of the major downsides of the current aluminium production process is the high amount of CO2 e mission. One alternative is to replace the consumable carbon anodes with inert anodes so that oxygen evolves instead of CO2 and PFC emissions. However, so far a sufficiently inert anode has not been fo...

Forfattere Khalaghi Babak Gudbrandsen Henrik Kjos Ole S. Osen Karen Sende Mokkelbost Tommy Haarberg Geir Martin
År 2016
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Vis alle publikasjoner