Til hovedinnhold

Petter Andreas Berthelsen

Forskningsleder

Petter Andreas Berthelsen

Forskningsleder

Petter Andreas Berthelsen
Telefon: +47 952 22 139
Mobil: +47 952 22 139
Avdeling: Nye havindustrier
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder