Til hovedinnhold

Aksel Andreas Transeth

Seniorforsker

Aksel Andreas Transeth

Seniorforsker

Aksel Andreas Transeth
Telefon: +47 412 26 902
Mobil: +47 412 26 902
Avdeling: Mathematics and Cybernetics
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Perception-Driven Obstacle-Aided Locomotion for Snake Robots: The State of the Art, Challenges and Possibilities

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1462306

In nature, snakes can gracefully traverse a wide range of different and complex environments. Snake robots that can mimic this behaviour could be fitted with sensors and transport tools to hazardous or confined areas that other robots and humans are unable to access. In order to carry out such tasks...

Forfattere Sanfilippo Filippo Azpiazu Jon Marafioti Giancarlo Transeth Aksel Andreas Stavdahl Øyvind Liljebäck Pål
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Teknologitrender som påvirker transportsektoren

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496926

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for trans...

Publikasjon

A Review on Perception-driven Obstacle-aided Locomotion for Snake Robots

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1428105

Biological snakes can gracefully traverse a wide range of different and complex environments. Snake robots that can mimic this behaviour could be fitted with sensors and also transport tools to hazardous or confined areas that other robots and humans are unable to access. To carry out such tasks, sn...

Forfattere Sanfilippo Filippo Azpiazu Jon Marafioti Giancarlo Transeth Aksel Andreas Stavdahl Øyvind Liljebäck Pål
År 2016
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

Virtual Functional Segmentation of Snake Robots for Perception-Driven Obstacle-Aided Locomotion

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1428121

Snake robots equipped with sensors and tools could potentially contribute to applications such as fire-fighting, industrial inspection, search-and-rescue and more. Such capabilities would require that a snake robot has a high degree of awareness of its surroundings (i.e. perception-driven locomotion...

Forfattere Sanfilippo Filippo Stavdahl Øyvind Marafioti Giancarlo Transeth Aksel Andreas Liljebäck Pål
År 2016
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Vis alle publikasjoner