Til hovedinnhold

Babak Farshchian

Forskningsleder

Babak Farshchian

Forskningsleder

Babak Farshchian
Telefon: 992 86 869
Mobil: 992 86 869
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Which Mobile Health Toolkit Should a Service Provider Choose? A Comparative Evaluation of Apple HealthKit, Google Fit, and Samsung Digital Health Platform

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1465623

Mobile health applications are proliferating. Platform vendors have recently created programming toolkits to support developers. In many healthcare scenarios, mobile health applications are only the end-point of a larger supervised service involving many stakeholders. We want to know how these toolk...

År 2017
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

From Episodes to Continuity of Care: a Study of a Call Center for Supporting Independent Living

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1465614

Call centers are a central coordination hub for remote health services and telemedicine. Recently, also telecare providers use call centers to support the remote care of seniors living independently. Although we know that the quality of the interaction between caregiver and senior care recipient is ...

År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Stakeholder Attitudes Toward and Values Embedded in a Sensor-Enhanced Personal Emergency Response System

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1288723

This paper provides an empirical understanding of concerns that the application of a sensor-enhanced medical alert system, or personal emergency response (PER) system, raises from the perspective of care receivers (users) and care providers. Data were gathered in the context of a field trial of a PE...

Forfattere Dahl Yngve Farshchian Babak Vilarinho Thomas Helbostad Jorunn L. Nawaz Ather Nygård Arnhild Jenssen Wik Per Bendik
År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Konsernsatsing velferdsteknologi

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1386475

Nasjonale og internasjonale politikkdokumenter peker på at velferdsteknologi skal være et helt sentralt virkemiddel for å bidra til bedre og mer effektive helse- og velferdstjenester. Konsernsatsing velferdsteknologi skal bidra til at velferdsteknologi blir et robust forretningsområde i SINTEF. Utfo...

Publikasjon

Implementering av lokaliseringstjeneste i Trondheim kommunes helse- og omsorgstilbud til personer med kognitiv svikt

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27866

Trondheim kommune har i forbindelse med sin satsning på velferdsteknologi jobbet aktivt med å implementere en lokaliseringstjeneste for personer med kognitiv svikt. Denne rapporten er resultatet fra en kvalitativ undersøkelse utført blant de involverte i utviklingen og driften av tjenesten. Vi har i...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Implementering av lokaliseringstjeneste i Trondheim kommunes helse- og omsorgstilbud til personer med kognitiv svikt

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1391382

Trondheim kommune har i forbindelse med sin satsning på velferdsteknologi jobbet aktivt med å implementere en lokaliseringstjeneste for personer med kognitiv svikt. Denne rapporten er resultatet fra en kvalitativ undersøkelse utført blant de involverte i utviklingen og driften av tjenesten. Vi har i...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Anskaffelse og implementering av elektroniske dørlåser som velferdsteknologi

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1355463

Elektroniske dørlåser (e-lås) kan brukes til å potensielt effektivisere arbeidet til omsorgs-personell i kommuner når de besøker mottakere av velferdstjenester hjemme. En av fordelene med slike installasjoner er at de kan eliminere behovet for håndteringen av fysiske nøkler, noe som er tidskrevende....

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Anskaffelse og implementering av elektroniske dørlåser som velferdsteknologi

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27667

Elektroniske dørlåser (e-lås) kan brukes til å potensielt effektivisere arbeidet til omsorgs-personell i kommuner når de besøker mottakere av velferdstjenester hjemme. En av fordelene med slike installasjoner er at de kan eliminere behovet for håndteringen av fysiske nøkler, noe som er tidskrevende....

År 2016
Type Rapport
Vis alle publikasjoner