Til hovedinnhold

Vibeke Stærkebye Nørstebø

Forskningsleder

Vibeke Stærkebye Nørstebø

Forskningsleder

Vibeke Stærkebye Nørstebø
Telefon: 990 10 540
Mobil: 990 10 540
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Optimizing the Wood Value Chain in Northern Norway Taking Into Account National and Regional Economic Trade-Offs

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1470724

As a consequence of past decades of extensive afforestation in Norway, mature forest volumes are increasing. National forestry politics call for sustainable and efficient resource usage and for increased regional processing. Regional policies seek to provide good conditions for such industries to be...

År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Optimization to support policy decisions stimulating value creation in the forestry sector

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1466707

Following past decades' extensive afforestation efforts in Norway, mature forest volumes are currently increasing. Forestry politics call for sustainable and efficient resource usage and increased regional processing, improving regional value creation. We demonstrate how a blend of methods from oper...

År 2017
Type Presentasjon
Publikasjon

Optimizing forest value chains in northern Norway to strengthen regional resource usage and value creation

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1466712

As a consequence of past decades' extensive afforestation in Norway, mature forest volumes are increasing. National forestry politics aim call for sustainable and efficient resource usage and for increased regional processing. Regional policies seek to provide good conditions for such industries to ...

År 2017
Type Presentasjon
Publikasjon

Locating resources and using them wisely in the transition to a "smart" bioeconomy

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1395558

Aim: Identify where bioeconomic development would best be located to maximise both local resources and the reusable waste from potentially collaborating sectors. We seek to answer the questions like Where are the best locations for bioeconomic clusters and how should this be assessed? What are the t...

Forfattere Dramstad Wenche Nørstebø Vibeke Stærkebye Krøgli Svein Olav Debella-Gilo Misganu Pérez-Valdés Gerardo A
År 2016
Type Presentasjon
Publikasjon

Øker tilskuddet til kai- og tømmerterminaler i 2016

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1366680

Øker tilskuddet til kai- og tømmerterminaler i 2016 I statsbudsjett for 2016 er 46 mill. kroner bevilget til utvikling av kai- og tømmerterminaler. Dette er en dobling av bevilgningen fra 2015. Hensikten med tilskuddene er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri. Fri...

År 2016
Type Medieinnslag
Vis alle publikasjoner