Til hovedinnhold

Jørn Eldby

Administrerende direktør

Jørn Eldby

Administrerende direktør

Jørn Eldby
Telefon: 478 65 400
Mobil: 478 65 400
Avdeling: Nord
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Automatisert landegning av line-forprosjekt Sluttrapport på FHF-prosjekt 900629

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A20876

Landegning av line Dette prosjektet hadde til hensikt å gjøre en vurdering av mulighetene for utvikling av teknologi for å gjøre arbeidsoperasjonene rundt landegning enklere og mindre kostnadskrevende. Gjennom dette forprosjektet har SINTEF i samarbeid med fiskere og teknologibedriften Mustad Longl...

År 2011
Type Rapport