Til hovedinnhold

Roland Mandal

Forsker

Roland Mandal

Forsker

Roland Mandal
Telefon: 416 45 314
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1431110

Rapporten presenterer resultatene fra et forskningsprosjekt som har kartlagt årsakene til at Nav og Trygderetten omgjør vedtak om økonomiske ytelser, etter at brukerne har påklaget dem. Rapporten konkluderer blant annet med at Nav må jobbe enda mer systematisk for å innhente all nødvendig dokumentas...

Forfattere Mandal Roland Dyrstad Karin Melby Line Midtgård Trude Mariane
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Evaluering av bedriftshelsetjenesten

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1430064

Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge. Målet med studen har vært å undersøke hvordan bedriftshelsetjenesten fungerer som virkemiddel for å bistå virksomheter og myndigheter i den forebyggende areifdsmiljøet. Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartement...

Forfattere Mandal Roland Dyrstad Karin Melby Line Midtgård Trude Mariane
År 2016
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin