Til hovedinnhold

Roland Mandal

Forsker

Roland Mandal

Forsker

Roland Mandal
Telefon: 416 45 314
Mobil: 416 45 314
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Dobbelt så mange arbeidsledige menn som kvinner i Finnmark

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1367329

Dobbelt så mange arbeidsledige menn som kvinner i Finnmark. – Ledigheten er stor i tradisjonelle mannsyrker, forklarer seniorrådgiver i NAV. Over dobbelt så mange menn som kvinner er nå arbeidsledige i Finnmark. Dette kan blant annet skyldes at ledigheten er stor i tradisjonelle mannsyrker. Det sier...

Forfattere Mandal Roland
År 2016
Type Medieinnslag
Publikasjon

Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten - omfang og årsaker

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1367405

Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten - omfang og årsaker.Kartlegging av årsakene til at vedtak om økonomiske ytelser blir påklaget og omgjort av NAV og Trygderetten. På oppdrag fra NAV har SINTEF gjennomført en undersøkelse av årsakene til at brukere klager på NAVs vedtak, og til at vedtak omgj...

Forfattere Mandal Roland
År 2016
Type Medieinnslag
Publikasjon

Sintef-rapport: Nav-ansatte gir ubegrunnede avslag for å få pynte på statistikken.

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1367413

Sintef-rapport: Nav-ansatte gir ubegrunnede avslag for å få pynte på statistikken. En gruppe av Sintef-forskere har sett på hvorfor så mange klagere får medhold. De mener Nav gjør en for dårlig jobb i tidlig fase for å nå måltall, noe som bryter med forvaltningsloven....

Forfattere Mandal Roland
År 2016
Type Medieinnslag
Publikasjon

Sintef-rapport: Nav-ansatte gir ubegrunnede avslag for å få pynte på statistikken

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1367425

Sintef-rapport: Nav-ansatte gir ubegrunnede avslag for å få pynte på statistikken Saksbehandlere i Nav avslår søknader i en tidlig fase for å nå måltall, noe som bryter med forvaltningsloven. Det er konklusjonen i ny rapport. En gruppe Sintef-forskere, med forskningsleder Roland Mandal i spissen, fi...

Forfattere Mandal Roland
År 2016
Type Medieinnslag
Publikasjon

Nav-ansatte bruker tid på klager istedenfor brukeroppfølging

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1367429

Nav-ansatte bruker tid på klager istedenfor brukeroppfølging. Sosionomenes tid går til rapportering istedenfor tett endringsarbeid med brukerne. Det gir mange klager, omgjorte vedtak og lav effekt, mener FO. Nav ga selv Sintef i oppdrag å finne ut hvorfor så mange vedtak ble omgjort i første klagein...

Forfattere Mandal Roland
År 2016
Type Medieinnslag
Vis alle publikasjoner