Til hovedinnhold

Håkon Finne

Seniorforsker

Håkon Finne

Seniorforsker

Håkon Finne
Telefon: 920 42 023
Mobil: 920 42 023
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

- Må det være så vanskelig? Sluttevaluering av forsøk med kompetansemegling i VRI Trøndelag

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28067

VRI Trøndelag var et tiårig prosjekt (2007-2016) for å mobilisere flere bedrifter i Trøndelag til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine utviklings- og innovasjonsarbeid. Det viktigste virkemiddelet har vært kompetansemegling, som forbinder bedrifter med riktig forsker (og enkelt tilgjengel...

Forfattere Finne Håkon Thorsen, Hans Wilhem
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

- Må det være så vanskelig? Sluttevaluering av forsøk med alternativ organisering av kompetansemegling i VRI Trøndelag

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1452769

Meglere, koblere og nettverk i mobilisering av små bedrifter til FoU-drevet innovasjon. VRI Trøndelag var et tiårig prosjekt (2007-2016) for å mobilisere flere bedrifter i Trøndelag til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine utviklings- og innovasjonsarbeid. Det viktigste virkemiddelet har ...

Forfattere Finne Håkon Thorsen Hans Wilhelm Engel
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Verdikjede fagarbeider

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27515

Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, ledere og tillitsvalgte ...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Hva er smart spesialisering?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1389818

Notatet går gjennom fenomenet smart spesialisering fra tre innfallsvinkler: som en stedsbasert policy for forsknings- og innovasjonsdrevet næringsutvikling, som et teori-grunnlag som underbygger policyutviklingen, og som en omfattende læringsprosess understøttet av tiltak fra Europakommisjonen. Alle...

Forfattere Mariussen Åge Finne Håkon Ljunggren Elisabet Carine
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Verdikjede fagarbeider

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459654

Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, ledere og tillitsvalgte f...

Vis alle publikasjoner