Til hovedinnhold

Anne G Lien

Seniorforsker

Anne G Lien

Seniorforsker

Anne G Lien
Telefon: 977 57 930
Mobil: 977 57 930
Avdeling: Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Kostnader for nye småhus til høyere energistandard

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1409497

Hvor mye mer koster det å bygge småhus etter de nye energikravene i TEK10 eller som passivhus? Blir det en forskjell om kravene beregnes med tiltaksmetoden eller med rammekravmetoden? I denne rapporten er kostnadene beregnet for én hustype i seks ulike varianter: to varianter bygd i tråd med de tidl...

År 2016
Type Rapport
Vis alle publikasjoner