Til hovedinnhold

Idar Ludvig Nilsen Granøien

Senior prosjektleder

Idar Ludvig Nilsen Granøien

Senior prosjektleder

Idar Ludvig Nilsen Granøien
Telefon: 928 39 071
Mobil: 928 39 071
Avdeling: Connectivity Technologies and Platforms
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Flystøysoner etter T-1442/2016 for landingsplass ved NLSH Vesterålen

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1515394

Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen ved Nordlandssykehuset Vesterålen i Stokmarknes. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner for Sørkjosen lufthamn. Støysoner etter T-1442/2016

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1515334

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Sørkjosen lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført trafikk i 201...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner på Mosjøen lufthamn, Kjærstad. Støysoner etter T1442/2016

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1490966

Det er utarbeidet flystøysonekart for Mosjøen lufthamn, Kjærstad, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2016 og for en prognose for 2027. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved b...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Oppdaterte støysoner etter T-1442/2016 for Harstad Helikopterlandingsplass UNN

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1490960

Det er utarbeidet et oppdatert støysonekart for Harstad helikopterlandingsplass ved Universitetssykehuset i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Støyberegningene foretas for situasjonen i 2016 og en tiårs prognose med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner på Kjeller flyplass. Støysoner etter T1442/2012

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480348

DENNE RAPPORTEN ERSTATTER RAPPORT SINTEF A28133 Det er utarbeidet flystøysonekart for Kjeller flyplass etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 og forurensingsforskriften, basert på registrert trafikk i 2003 justert til tre beregnede årsaktivitetsnivå. Beregning av støy er utfør...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner for Hammerfest lufthamn. Støysoner etter T-1442/2012

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1477552

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en revidert støykartlegging av Hammerfest lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført tra...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner på Kjeller flyplass. Støysoner etter T1442/2012

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1463276

DENNE RAPPORTEN ER ERSTATTET AV RAPPORT SINTEF A28151. Det er utarbeidet flystøysonekart for Kjeller flyplass etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 og forurensingsforskriften, basert på registrert trafikk i 2003 justert til tre beregnede årsaktivitetsnivå. Beregning av støy e...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner på Førde lufthamn, Bringeland. Støysoner etter T-1442/2012

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1460243

Det er utarbeidet flystøysonekart for Førde lufthamn, Bringeland, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2016 og for en prognose for 2027. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved b...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner på Svolvær lufthamn, Helle

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1458422

Det er utarbeidet flystøysonekart for Svolvær lufthamn, Helle, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2016 og for en prognose for 2027. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved bere...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Konsekvensutredning for plassering av Polititets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Tema: Helikopterstøy

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1453594

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF utført en konsekvensutredning for støy fra helikoptertrafikk for Politiets nasjonale beredskapssenter som er planlagt lagt til Taraldrud i Ski kommune. Etter forskrift om konsekvensutredning er støy fra helikoptertrafikk vurdert etter Retn...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin