Til hovedinnhold

Henrik Kirkeby

Forsker

Henrik Kirkeby

Forsker

Henrik Kirkeby
Telefon: 473 29 664
Mobil: 473 29 664
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Resultat fra use case-tester - Resultat og erfaringer fra use case-tester i DeVID-prosjektet

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1245791

Denne rapporten avslutter arbeidet som er gjort i DeVID i WP2: Smartere Nettdrift, og WP3: Smartere Planlegging, vedlikehold og fornyelse. Rapporten går igjennom utførte tester av use casene i DeVID WP2 og WP3, og oppsummerer erfaringer, observerte muligheter og utfordringer, hvilke krav som er nødv...

Forfattere Kirkeby Henrik Istad Maren Taxt Henning
År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Benefits of voltage measurements with smart meters

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1252637

Voltage quality is becoming more and more important in distribution grids, not at least in Norway that has a large share of weak grids. Although voltage monitoring is not mandatory when smart meters are rolled out in Norway in 2019, it gives an excellent opportunity to gain a huge improvement in obs...

Forfattere Seljeseth Helge Kirkeby Henrik Taxt Henning
År 2015
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner