Til hovedinnhold

Mette Røhne

Senior prosjektleder

Mette Røhne

Senior prosjektleder

Mette Røhne
Telefon: +47 415 55 619
Mobil: +47 415 55 619
Avdeling: Smart Sensor Systems
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Effekt av trygghetspakker : Erfaringer fra velferdsteknologiprosjekter i Lister regionen

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27917

Lister-kommunene, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal, har pilotert ulike trygghetsteknologier som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologi- program. I Lister er bruk av velferdsteknologi godt forankret innen alle enheter i pleie og omsorg samt hos rådmann og poli...

Forfattere Røhne Mette Svagård Ingrid Holmesland Marianne
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Trygghets- og mestringsteknologier i Bergen. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Bergen kommune

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27916

Bergen kommune har testet ut trygghets- og mestringsteknologier hos hjemmeboende brukere som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Kommunen har ønsket å etablere kunnskap om behov for endring i organisasjon og arbeidsmetodikk, kriterier for tildeling av tjenesten for å få effekter, kompetans...

Forfattere Røhne Mette Ausen Dag Torstein Larsen Inger Solberg Elisabeth
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Effekt av trygghetspakker : Erfaringer fra velferdsteknologiprosjekter i Lister regionen

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1446443

Lister-kommunene, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal, har pilotert ulike trygghetsteknologier som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologi- program. I Lister er bruk av velferdsteknologi godt forankret innen alle enheter i pleie og omsorg samt hos rådmann og poli...

Forfattere Røhne Mette Svagård Ingrid Storruste Holmesland Marianne
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Trygghets- og mestringsteknologier i Bergen. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Bergen kommune

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1400863

Bergen kommune har testet ut trygghets- og mestringsteknologier hos hjemmeboende brukere som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Kommunen har ønsket å etablere kunnskap om behov for endring i organisasjon og arbeidsmetodikk, kriterier for tildeling av tjenesten for å få effekter, kompetans...

Forfattere Røhne Mette Ausen Dag Torstein Larsen Inger Solberg Elisabeth
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Riktigere medisinering og mer selvstendighet? Erfaringer med automatisk medisindispenser i Bærum kommune

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26618

I rammen av prosjektet ”Trygghetspakken”, støttet av Regionalt Forskningsfond, har Bærum kommune pilotert 10 stk medisindispensere av typen ”Pilly” i tett samarbeid med leverandøren Dignio AS og SINTEF. I alt 16 forskjellige brukere prøvde ut Pilly i løpet av pilot-perioden, i perioder fra kun 1 mån...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27139

Velferdsteknologi har potensiale til å forbedre livskvalitet for brukere og effektivisere pleie- og omsorgstjenesten. Prosjektet "Trygghetspakken" støttet av Regionalt Forskningsfond, har som mål åprøve ut ulike velferdsteknologiske løsninger for etablere kunnskap om hvordan dette potensiale kan rea...

Forfattere Røhne Mette Svagård Ingrid Storruste Ausen Dag Torstein Anne Berit Fossberg Irene Husebø Torge Øverli
År 2015
Type Rapport
Vis alle publikasjoner