Til hovedinnhold

Tone Merethe Berg Aasen

Seniorforsker

Tone Merethe Berg Aasen

Seniorforsker

Tone Merethe Berg Aasen
Telefon: 930 59 051
Mobil: 930 59 051
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Samhandling i nytt Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27984

Steinkjer kommune skal etablere et nytt bygg, Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus. Det nye bygget skal samle de fleste helse- og beredskapstjenestene i kommunen og i samarbeidskommunene Inderøy, Verran og Snåsa. Helse- og beredskapshuset planlegges som et regionalt tjeneste- og kompetansesenter so...

År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Metoder for gjennomføring og oppfølging av kompetansekartlegginger i Oppdal/Rennebu og Frøya/Hitra

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27868

Regjeringen arbeider med en nasjonal kompetansestrategi. Kunnskapsdepartementet har i den sammenheng invitert Sør-Trøndelag Fylkeskommune og fire andre fylkeskommuner til å delta i et pilotprosjekt med kompetansebehovet i regionalt nærings- og arbeidsliv som tema. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har...

Publikasjon

Lean Startups in Established Companies: How to Make it Really Happen and How to Avoid Common Pitfalls

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1406979

Sustaining innovation in a company delivering services based on software is difficult. One common challenge is developing new products and services when well-defined requirements are lacking due to a high level of uncertainty of what the customer really wants. This tutorial presents one approaches t...

År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Lean Startups in Established Companies: How to Make it Really Happen and How to Avoid Common Pitfalls

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1406984

Sustaining innovation in a company delivering services based on software is difficult. One common challenge is developing new products and services when well-defined requirements are lacking due to a high level of uncertainty of what the customer really wants. This tutorial presents one approaches t...

År 2016
Type Presentasjon
Vis alle publikasjoner