Til hovedinnhold

Eli Fyhn Ullern

Master i Statsvitenskap

Eli Fyhn Ullern

Master i Statsvitenskap

Eli Fyhn Ullern
Telefon: 901 52 095
Mobil: 901 52 095
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Metoder for gjennomføring og oppfølging av kompetansekartlegginger i Oppdal/Rennebu og Frøya/Hitra

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27868

Regjeringen arbeider med en nasjonal kompetansestrategi. Kunnskapsdepartementet har i den sammenheng invitert Sør-Trøndelag Fylkeskommune og fire andre fylkeskommuner til å delta i et pilotprosjekt med kompetansebehovet i regionalt nærings- og arbeidsliv som tema. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har...