Til hovedinnhold

Eli Fyhn Ullern

Master i Statsvitenskap

Eli Fyhn Ullern

Master i Statsvitenskap

Eli Fyhn Ullern
Telefon: 901 52 095
Mobil: 901 52 095
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Getting ready for the fourth industrial revolution : innovation in small and medium sized companies

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1492589

Companies are currently preparing for the fourth industrial revolution, which is envisioned to radically change manufacturing processes, logistics and business models in global manufacturing networks. Previous research have emphasized the need to respond to the changing landscape of the digital econ...

Forfattere Halse Lise Lillebrygfjeld Ullern Eli Fyhn
År 2017
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

Metoder for gjennomføring og oppfølging av kompetansekartlegginger i Oppdal/Rennebu og Frøya/Hitra

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27868

Regjeringen arbeider med en nasjonal kompetansestrategi. Kunnskapsdepartementet har i den sammenheng invitert Sør-Trøndelag Fylkeskommune og fire andre fylkeskommuner til å delta i et pilotprosjekt med kompetansebehovet i regionalt nærings- og arbeidsliv som tema. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har...