Til hovedinnhold

Ann Kristin Forshaug

Master i Industriell Design

Ann Kristin Forshaug

Master i Industriell Design

Ann Kristin Forshaug
Telefon: 915 85 689
Mobil: 915 85 689
Avdeling: Medisinsk teknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Samhandling for bedre mestring av lettere psykiske lidelser hos unge voksne

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28095

Psykiske lidelser i Norge utgjør mellom 60 og 70 milliarder kroner årlig i tapt arbeidsfortjeneste, sykepenger og andre trygdeutgifter, sosiale ytelser og behandlingskostnader, og psykiske lidelser blant ungdom og unge voksne er et økende problem. Prosjekteierne Trondheim kommune ved Enhet for psyki...