Til hovedinnhold

Mats Mathisen Aarlott

Master i industriell økonomi og teknologiledelse

Mats Mathisen Aarlott

Master i industriell økonomi og teknologiledelse

Mats Mathisen Aarlott
Telefon: 932 39 197
Mobil: 932 39 197
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Utredning om beregning av støtte til drift av fyllestasjoner for hydrogen

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27974

Denne rapporten omhandler teknisk utforming av en økonomisk støtteordning for drift av hydrogen fyllestasjoner. Støtten skal bidra til at stasjoner bygges og driftes før det er kommersielt lønnsomt. Ordningene skal veie opp for betydelige årlige faste driftskostnader samtidig som antll hydrogenbiler...