Til hovedinnhold

Svein Helge Gjøsund

Seniorforsker

Svein Helge Gjøsund

Seniorforsker

Svein Helge Gjøsund
Telefon: 911 32 735
Mobil: 911 32 735
Avdeling: Fiskeriteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Sluttrapport: Automatisk fangstbehandling av hvitfisk ombord på snurrevadfartøy

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26613

Dette er sluttrapporten til FHF-prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfarøy" (FHF-prosjekt 900526). Det er utarbeidet delrapporter for de enkelte arbeidspakkene, som går mer i detalj på de enkelte områdene. Prosjektet startet opp i årsskiftet 2010/2011 og avsluttes i desemb...

Publikasjon

Levering av trålfangede levende reker

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27288

Levende kaldtvannsreker er et verdifullt produkt som er etterspurt i mange land. Reker fanget med trål kommer stort sett levende ombord, men overlevelsen over tid varierer mye avhengig av tilstanden til rekene, håndtering og forholdene i oppbevaringstankene. I disse forsøkene testet vi en ny skånsom...

Publikasjon

Levering av trålfangede levende reker. Test av en ny skånsom sekk på tokt ombord pa "Dansken"

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493652

Levende kaldtvannsreker er et verdifullt produkt som er etterspurt i mange land . Reker fanget med trål kommer stort sett levende ombord, men overlevelsen over tid varierer mye avhengig av tilstanden til rekene, håndtering og forholdene i oppbevaringstankene. I disse forsøkene testet vi en ny skånso...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Effect of lifting panel on grid based selectivity

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1132274

A sorting grid section with a combination of a grid, a lifting panel and guiding panel potentially reduce the water flow, and can provoke that fish start to accumulate in front of the grid. Small scale tests measured the reduction in water flow, and fishing trials under commercial showed that the li...

Publikasjon

Semi-circle plate spreading gear

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1132286

A new bottom trawl gear consisting of semicircular HDPE sections, "Semi-circle spreading gear" - SCSG provides approx. 9% more spreading than a rockhopper gear. Tank experiments and video filming has shown that SCSG is very stable while towing, and that it is not sensitive to variations in the riggi...

Vis alle publikasjoner