Til hovedinnhold

Svein Helge Gjøsund

Seniorforsker

Svein Helge Gjøsund

Seniorforsker

Svein Helge Gjøsund
Telefon: 911 32 735
Mobil: 911 32 735
Avdeling: Fiskeriteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Sluttrapport: Automatisk fangstbehandling av hvitfisk ombord på snurrevadfartøy

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26613

Dette er sluttrapporten til FHF-prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfarøy" (FHF-prosjekt 900526). Det er utarbeidet delrapporter for de enkelte arbeidspakkene, som går mer i detalj på de enkelte områdene. Prosjektet startet opp i årsskiftet 2010/2011 og avsluttes i desemb...

Publikasjon

Levering av trålfangede levende reker

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27288

Levende kaldtvannsreker er et verdifullt produkt som er etterspurt i mange land. Reker fanget med trål kommer stort sett levende ombord, men overlevelsen over tid varierer mye avhengig av tilstanden til rekene, håndtering og forholdene i oppbevaringstankene. I disse forsøkene testet vi en ny skånsom...

Publikasjon

Nye konsept for drivstoff- og fangsteffektive aktive fiskeredskap basert på trål og snurrevad - Sluttrapport

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A25898

Prosjektet New fuel and catch efficient active fishing gear concepts based on trawl and seine ble initiert for å se på mulige synergier og gevinster ved å kombinere trål- og snurrevad teknologi og operasjon. Prosjektet har bestått av flere delprosjekt med forskjellig faglig innhold og fokus. Resulta...

År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Hastighetsmålinger i enkeltristseksjoner og trålposer i 4-panels utforming

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26261

Tidligere i prosjektet Development of catch control devices for mid-water trawls er det gjennom modell- og fullskalaforsøk funnet at løftepanelet i en enkeltristseksjon utgjør et hovedproblem mht. vanngjennomstrømningen, samtidig som det å fjerne løftepanelet medfører redusert seleksjon på grunn av ...

Publikasjon

Further tests on the functioning and efficiency of the semi-circle spreading gear (SCCG)

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26190

Based on the initial tests carried out in 2013 we carried out a follow up test at sea that evaluated the performance of the Semi-Circular Spreading Gear (SCSG) based on underwater video recordings, information collected from underwater acoustic sensors and catch comparison analysis between a traditi...

Publikasjon

Artsselektiv snurrevad

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27397

Vinteren 2013 fikk SINTEF i samarbeid med fiskebåtrederiet Tustern AS og redskaps leverandøren NOFI AS støtte fra Regionalt Forskningsfond Nord-Norge (RFFNord) til å gjennomføre et innovasjonsprosjekt på snurrevad. I utgangspunktet var prosjektet basert på artsseleksjon i snurrevad og trommelbasert ...

Vis alle publikasjoner