Til hovedinnhold

Leif Grimsmo

Forsker

Leif Grimsmo

Forsker

Leif Grimsmo
Telefon: 982 46 830
Mobil: 982 46 830
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Towards automated sorting of Atlantic cod (Gadus morhua) roe, milt, and liver - Spectral characterization and classification using visible and near-infrared hyperspectral imaging

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1324923

Technological solutions regarding automated sorting of food according to their quality parameters are of great interest to food industry. In this regard, automated sorting of fish rest raw materials remains as one of the key challenges for the whitefish industry. Currently, the sorting of roe, milt,...

Forfattere Paluchowski Lukasz A. Misimi Ekrem Grimsmo Leif Randeberg Lise Lyngsnes
År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk, oppdrag IN

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1275162

De viktigste anbefalte satsingsområdene er; • Utvikling av ny- eller implementering av eksisterende teknologi for automatisert sortering av restråstoff om bord. • Forskning på industriell utvikling av prosessteknologi • Produkt- og markedsutvikling. • Forskning på funksjon og helsemessige effekter a...

Forfattere Grimsmo Leif
År 2015
Type Presentasjon
Publikasjon

Sluttrapport: Automatisk fangstbehandling av hvitfisk ombord på snurrevadfartøy

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26613

Dette er sluttrapporten til FHF-prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfarøy" (FHF-prosjekt 900526). Det er utarbeidet delrapporter for de enkelte arbeidspakkene, som går mer i detalj på de enkelte områdene. Prosjektet startet opp i årsskiftet 2010/2011 og avsluttes i desemb...

Publikasjon

Levering av trålfangede levende reker

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27288

Levende kaldtvannsreker er et verdifullt produkt som er etterspurt i mange land. Reker fanget med trål kommer stort sett levende ombord, men overlevelsen over tid varierer mye avhengig av tilstanden til rekene, håndtering og forholdene i oppbevaringstankene. I disse forsøkene testet vi en ny skånsom...

Publikasjon

Mulighetene for fordeling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26862

Rapporten gir en evaluering av mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk i Norge med hovedfokus på raffinering av proteinfraksjonen. De viktigste anbefalte satsingsområdene er; Utvikling av ny- eller implementering av eksisterende teknologi for automatisert sortering...

Publikasjon

Levering av trålfangede levende reker. Test av en ny skånsom sekk på tokt ombord pa "Dansken"

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493652

Levende kaldtvannsreker er et verdifullt produkt som er etterspurt i mange land . Reker fanget med trål kommer stort sett levende ombord, men overlevelsen over tid varierer mye avhengig av tilstanden til rekene, håndtering og forholdene i oppbevaringstankene. I disse forsøkene testet vi en ny skånso...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Teknologiutvikling i rekenæringen. Sluttrapport

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1108574

Gjennom de siste 10–15 år har det vært lite åpen forskning på industriell produksjon av pillede reker. I samme tidsrom har industrien gjennomgått en omfattende strukturering og modernisering. Gjennom de seinere år har norsk rekeproduksjonen vært nedadgående som en konsekvens av sterk konkurranse fra...

Forfattere Nilsen Heidi Grimsmo Leif Lorentzen Grete Elisabeth Rode Tone Mari Salomonsen Cecilie
År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Sluttrapport AP3: Automatisk bedøving av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy"

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1139579

Basert på erfaringene og de gjeldende forsøksbetingelsene ved ulike tokt/studier i prosjektet er hovedkonklusjonene: • Etter elektrisk bedøving blir fisken lettere å håndtere for fiskerne samtidig som risikoen for feilskjær og kuttskader er mindre. HMS-situasjonen for fiskerne er bedret ved å innfør...

År 2014
Type Rapport
Vis alle publikasjoner