Til hovedinnhold

Signe Sønvisen

Fungerende forskningsleder

Signe Sønvisen

Fungerende forskningsleder

Signe Sønvisen
Telefon: 991 65 944
Avdeling: Fiskeriteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1457857

Denne rapporten en del av prosjektet Recruit - Recruitment as a condition for value creation - impacts of fisheries restructuring and internationalization on fisheries employment networks. Prosjektet er finansiert av programmet Havet og kysten i Norges forskningsråd og er en videreføring av et tidli...

Forfattere Sønvisen Signe Annie Johnsen Jahn Petter Vik Jostein
År 2017
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin