Til hovedinnhold

Signe Sønvisen

Forsker

Signe Sønvisen

Forsker

Signe Sønvisen
Telefon: 991 65 944
Mobil: 991 65 944
Avdeling: Fiskeriteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Fiskerhelseundersøkelsen 2014 Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27653

Rapporten presenterer funn fra Fiskerhelseundersøkelsen 2014. Fokus rettes mot sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. Basert på en spørreundersøkelse blant 1000 fiskere utdypes fiskernes selvrapporterte helseplager, eksponeringer i arbeidsmiljøet samt hvorvidt pla...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Fishing in deep waters: The development of a deep-sea fishing coastal fleet in Norway

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1313493

In the post-war political landscape in Norway, it has been a rooted consensus to maintain the coastal fleet as the largest and most important segment of the Norwegian fishing fleet. The simple and open technology, and low entrance costs in the coastal fisheries have secured employment in fisheries d...

Forfattere Standal Dag Sønvisen Signe Asche Frank
År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

From local systems to professional networks - the transformation of employment and recruitment mechanisms in the Norwegian fishing fleet

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1392103

Sufficient supply of human capital is a fundamental basis for all economic activity. While the sectoral policies for fisheries in North Atlantic States focus heavily on economic output, there is less emphasis on strategies for securing necessary input, like competent and trained labour. Based on sur...

Forfattere Sønvisen Signe Johnsen Jahn Petter Vik Jostein
År 2016
Type Presentasjon
Vis alle publikasjoner