Til hovedinnhold

Signe Sønvisen

Fungerende forskningsleder

Signe Sønvisen

Fungerende forskningsleder

Signe Sønvisen
Telefon: 991 65 944
Mobil: 991 65 944
Avdeling: Fiskeriteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1457857

Denne rapporten en del av prosjektet Recruit - Recruitment as a condition for value creation - impacts of fisheries restructuring and internationalization on fisheries employment networks. Prosjektet er finansiert av programmet Havet og kysten i Norges forskningsråd og er en videreføring av et tidli...

Forfattere Sønvisen Signe Johnsen Jahn Petter Vik Jostein
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

From local systems to professional networks - the transformation of employment and recruitment mechanisms in the Norwegian fishing fleet

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1392103

Sufficient supply of human capital is a fundamental basis for all economic activity. While the sectoral policies for fisheries in North Atlantic States focus heavily on economic output, there is less emphasis on strategies for securing necessary input, like competent and trained labour. Based on sur...

Forfattere Sønvisen Signe Johnsen Jahn Petter Vik Jostein
År 2016
Type Presentasjon
Vis alle publikasjoner