Til hovedinnhold

Signe Sønvisen

Fungerende forskningsleder

Signe Sønvisen

Fungerende forskningsleder

Signe Sønvisen
Telefon: 991 65 944
Mobil: 991 65 944
Avdeling: Fiskeriteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1457857

Denne rapporten en del av prosjektet Recruit - Recruitment as a condition for value creation - impacts of fisheries restructuring and internationalization on fisheries employment networks. Prosjektet er finansiert av programmet Havet og kysten i Norges forskningsråd og er en videreføring av et tidli...

Forfattere Sønvisen Signe Johnsen Jahn Petter Vik Jostein
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Fiskerhelseundersøkelsen 2014 Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27653

Rapporten presenterer funn fra Fiskerhelseundersøkelsen 2014. Fokus rettes mot sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. Basert på en spørreundersøkelse blant 1000 fiskere utdypes fiskernes selvrapporterte helseplager, eksponeringer i arbeidsmiljøet samt hvorvidt pla...

År 2016
Type Rapport
Vis alle publikasjoner