Til hovedinnhold

Guro Møen Tveit

Master of science

Guro Møen Tveit

Master of science

Guro Møen Tveit
Telefon: 930 02 709
Mobil: 930 02 709
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

2017 A-069 - Utvikling av beste praksis for pumping av pelagisk fisk

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1497071

Hensikten med prosjektet har vært å klarlegge og komme med anbefalinger for forbedringsområder for pumping- og overpumping av makrell basert på tidligere gjennomførte prosjekter, tilgjengelig litteratur og følgende aktiviteter. • Laboriatorieforsøk for å relatere slag- og klemskader (målt i trykk og...

Publikasjon

2017:00369 - Toktrapport - Evaluering av ny slaktelinje om bord på Meines april 2017

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1497124

Nye Molnes representerer vilje og mulighet i forhold til automatisering og kvalitetsheving for norsk fiskerinæring. Denne rapporten beskriver resultater fra forsøk gjennomført ombord på tråleren M/Tr Molnes i april 2017. Arbeidet utgjør en del av prosjektet "QuaiFish - Market adapted production conc...

År 2017
Type Rapport
Publikasjon

OC2017 A-130 - Kvalitet på ombordfryst sei - Kuldeanlegg med ulike kuldemedium - C02 og ammoniakk

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1484909

Ammoniakk i kuldeanlegg er vanlig i fiskeindustrien og har vært det over lang tid. De siste årene har C02 som kuldemedia økt i popularitet, og det har blitt tatt i bruk i flere sektorer, deriblant ombord på fiskefartøy. Ombord på tråleren Roald nes benyttes C02 for innfrysning av hvitfisk (sløyd og ...

År 2017
Type Rapport
Vis alle publikasjoner