Til hovedinnhold

Guro Møen Tveit

Master of science

Guro Møen Tveit

Master of science

Guro Møen Tveit
Telefon: 930 02 709
Mobil: 930 02 709
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Overpumping av makrell - Effekt på fangstkvalitet - Sammendrag av resultater fra tokt gjennomført i 2012, 2013 og 2014

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1482349

Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et an·net fartøy (overpumping) etter at pumping til eget fartøy ble avsluttet. Denne rapporten gir en oppsummering av resulta...

Publikasjon

Overpumping av makrell - Effekt på fangstkvalitet

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26694

Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Denne rapporten gir en oppsummering av resultater fra 3 forsøk som ble gjennomført høsten 2012...

Publikasjon

Development and assessment of novel technologies improving the fishing operation and on board processing with respect to environmental impact and fish quality (DANTEQ). Final report.

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27309

This is a final report of the project DANTEQ (2010-2015). Through this project new competence and new methods for optimal handling of whitefish onboard with respect to raw material quality and energy efficiency have been developed. The project was divided into four research areas; (1) catch handling...

Publikasjon

Food co-streams for innovative food and feed products.

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1312253

Three types of analytical methods currently used in the practice of analytical laboratories for quality control and food safety - local, regional and international. The quality of products intended for export to other countries is determined by the regional and international practices. This report s...

Forfattere Løes Anne-Kristin Adler Steffen Andreas Seljeåsen R. Carvajal Ana Karina Tveit Guro Møen Slizyte' Rasa Honkapää Kaisu Rommi Katariina
År 2015
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Vis alle publikasjoner