Til hovedinnhold

Jørgen Vollstad

Fiskerikandidat

Jørgen Vollstad

Fiskerikandidat

Jørgen Vollstad
Telefon: 911 45 742
Mobil: 911 45 742
Avdeling: Fiskeriteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Use of semi-pelagic trawling for reducing bycatch in shrimp trawls

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26979

The present study evaluates whether lifting the trawl doors and sweeps from the seabed can reduce bycatch in shrimp trawl fisheries. We carried out a catch comparison and catch ratio analysis between two gear setups, one with the trawl doors and sweeps at the seabed (the traditional way) and the oth...

Forfattere Sistiaga Manu Grimaldo Eduardo Roger B. Larsen Ivan Tatone Vollstad Jørgen Herrmann Bent
År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Levering av trålfangede levende reker

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27288

Levende kaldtvannsreker er et verdifullt produkt som er etterspurt i mange land. Reker fanget med trål kommer stort sett levende ombord, men overlevelsen over tid varierer mye avhengig av tilstanden til rekene, håndtering og forholdene i oppbevaringstankene. I disse forsøkene testet vi en ny skånsom...

Vis alle publikasjoner