Til hovedinnhold

Erik Skontorp Hognes

Forsker

Erik Skontorp Hognes

Forsker

Erik Skontorp Hognes
Telefon: 402 25 577
Mobil: 402 25 577
Avdeling: Fiskeriteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

OC2017 A-159 Energi og klimaeffekter GCE Blue Maritime

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1481465

Rapporten presenterer en undersøkelse av hvordan den maritime klyngen i Møre og Romsdal, GCE Blue Maritime, har bidratt til en mer energieffektiv og klimavennlig maritim næring. Resultat og konklusjoner baserer seg på intervju av viktige aktører, litteratur og offentlige datakilder. Klyngen har bidr...

Forfattere Hognes Erik Skontorp Borgen Henning
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Marine Fish PEFCR: Screening and recommendations

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+F27966

This report presents a Product Environmental Footprint (PEF) screening of two marine fish products, a fished product and one from aquaculture. Based on this screening and the collective competence of the Marine Fish Technical Secretariat a set of recommendations for a Marine Fish PEFCR is also prese...

Forfattere Hognes Erik Skontorp Sjømat Norge
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Ressursregnskap og analyse av fôrråvarer 2012. Sluttrapport

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1218862

Dette prosjektet er en oppfølging av et prosjekt gjennomført i 2011. Det er i prosjektet gitt en oversikt over hvilke fôrråvarer som er brukt i norsk lakseproduksjon i 2012 og hvor effektivt råvarene utnyttes i produksjonen av norsk laks. Det er også benyttet livssyklus analyse (LCA) til å beregne f...

Forfattere Ytrestøyl Trine Aas Turid Synnøve Hognes Erik Skontorp Åsgård Torbjørn Einar
År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Handbook for green house gas assessment of seafood products

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26745

This handbook explain the basic method behind a GHG assessment of seafood products and how simple assessments can be performed. It provides examples of important climate aspects in seafood production systems. The handbook also point to important resources for those that want to perform GHG assessmen...

Forfattere Hognes Erik Skontorp Garret Angus Ziegler Friedrike
År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Samhandling for redusert klimapåvirkning fra sjømatnæringen

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A25957

Kvantitativ kunnskap om egen klimapåvirkning er blitt en naturlig del av moderne miljøstyring og ressurseffektivisering. Dokumentasjon av sjømatprodukters klimapåvirkning etterspørres av forhandlere, myndigheter, konsumenter og andre beslutningstakere i sjømatens verdikjede. Finansiert av Fiskeri o...

År 2014
Type Rapport
Vis alle publikasjoner