Til hovedinnhold

Erlend Indergård

Forsker

Erlend Indergård

Forsker

Erlend Indergård
Telefon: 934 11 312
Mobil: 934 11 312
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Optimalt inntak, ettertørking og lagring av tørrfisk - Sluttrapport

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1470428

Prosjektansvarlig har vært Brødrene Berg AS ved Rolf Jarle Andreassen. Prosjektet ble finansiert av FHF og Innovasjon Norge. Til sammen 8 bedrifter har deltatt aktivt med egeninnsats og gjennomføring av forsøk. Målsettingen var å optimalisere tidspunkt for inntak av tørrfisk og finne best mulig beti...

Forfattere Joensen Sjurdur Indergård Erlend
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

PROMAC: Energy-efficient processing of seaweeds in blue-green value chains

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1380076

PROMAC is a research project investigating seaweeds as novel raw materials for human food and domestic animal feed applications. Three different species of seaweed (Alaria esculenta, Saccharina latissima and Palmaria palmata), all with significant potential for commercial cultivation in Norway as we...

Forfattere Chapman Annelise Sabine Aasen Inga Marie Indergård Erlend Marfaing Hélène Oppen Johan Oterhals Oddmund Pierre Ronan Roleda Michael Y Stévant Pierrick Francois Denis Walde Per Magne
År 2016
Type Presentasjon
Publikasjon

State of the art: Superchilling in the food processing industry

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1369246

Controlled partial freezing or superchilling of food products can result in significant shelf life extensions during the cold chain. Between 10 % - 20 % of the foods water content is frozen and the ice functions as a thermal inertia during storage and transportation. Superchilled product have in gen...

År 2016
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

Workshop sløyemaskin hvitfisk - Mer skånsom håndtering av biprodukter

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480890

Med bakgrunn innspill fra norsk hvitfisknæring har FHF satt i gang en prosess for om mulig å få opp utviklingsprosjekt for ny sløyemaskinteknologi som er mer skånsom for innmaten som gir biprodukt med høyere verdi, har mindre feilskjær under sløying og har høyere kapasitet enn det dagens maskiner ha...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Måling av langblåst tunneltørke (Strømmensystem)– Etter utbedret tiltak (L2a)

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1331375

Rapporten inneholder industrielle målinger på 2 langblåste tunneltørker med Strømmen-system (Nordvestmiljø/Johnson Control) etter utbedrede tiltak. I tørken blir all sirkulert luft avfuktet gjennom varmepumpen. Forsøket er en del av prosjektet Rasjonell Klippfisktørking, og innbefatter studier av de...

Forfattere Indergård Erlend
År 2015
Type Rapport
Vis alle publikasjoner