Til hovedinnhold

Øyvind Knutsen

Forsker

Øyvind Knutsen

Forsker

Øyvind Knutsen
Telefon: 996 20 293
Mobil: 996 20 293
Avdeling: Marin ressursteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Miljødokumentasjon Nordmøre - Utslipp av næringssalter og agens i en økosystemmodell

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26015

For å beskrive strøm og spredningen av oppløst, uorganisk nitrogen (DIN) fra de største oppdrettsanleggene på Nordmøre i 2012, ble det brukt en koblet økosystem-hydrodynamikk-modell (SINMOD). Tre simuleringer ble gjort: en simulering uten utslipp og en med utslipp av DIN, i tillegg til en simulering...

År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Modellering av strøm og vannslektskap i Sør-Troms (Malangen-Sør).

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A23092

Prosjektet "Strømmodellering av området Malangen Sør" har some hovedmålsetning å etablere en høyoppløst hydrodynamisk modell for Sør-Troms, simulere et utvalgt år for å få en forståelse av strømningsforholdene i området. I tillegg skal en simulere vannslektskap mellom oppdrettslokaliteter med hensyn...

År 2012
Type Rapport
Publikasjon

Extent and ecological importance of escape through spawning in sea-cages for Atlantic cod

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+963192

The culture of certain fish species to sizes at which they can reproduce has led to the escape of fertilised eggs or ‘escape through spawning’. To investigate the extent and ecological importance of spawning in sea-cages for Atlantic cod Gadus morhua (L.), we (1) evaluated the extent, frequency and ...

Forfattere Uglem Ingebrigt Knutsen Øyvind Kjesbu Olav Sigurd Hansen Øyvind J Mork Jarle Bjørn Pål Arne Varne Rebekka Nilsen Rune Ellingsen Ingrid Helene #Dempster #Timothy David
År 2012
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

The Irminger Gyre: Circulation, convection, and interannual variability

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+S21851

In this study 36 hydrographic transects occupied between 1991 and 2007 in the vicinity of the WOCE A1E/AR7E section are used to investigate various aspects of the Irminger Gyre, a narrow cyclonic recirculation in the southwest Irminger Sea. Vertical sections of absolute geostrophic velocity were con...

Forfattere Våge Ketil Pickart Robert S Sarafanov Artem Knutsen Øyvind Mercier Herle Lherminier Pascale Van Aken Henrik M Meincke Jens Quadfasel Detlef Bacon Sheldon
År 2011
Type Tidsskriftsartikkel