Til hovedinnhold

Roger Richardsen

Seniorrådgiver

Roger Richardsen

Seniorrådgiver

Roger Richardsen
Telefon: 907 83 543
Mobil: 907 83 543
Avdeling: Fiskeriteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Analyse marint restråstoff 2015

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27704

Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2015, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2015 oppstod det 885 000 tonn restråstoff fra en råstoffbase på 3,44 million...

Forfattere Richardsen Roger Nystøyl, Ragnar Strandheim Gunn Marthinussen Anders
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapingsanalyse med data fra 2014.

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27705

Totalt bidro den norske sjømatnæringen med en verdiskaping målt som bidrag til brutto nasjonalprodukt (BNP) på 65,7 milliarder kroner i 2014. Verdiskapingen fra oppdrettssektoren har økt betydelig de to siste år, og nå øker også verdiskapsbidraget fra den fiske og fangstbaserte næringen pga. vesentl...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Betydningen av fiskeflåten

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27818

Fiskeflåten er utgangspunktet for all produksjon i den fiskeribaserte verdikjeden. Aktivitet genereres både bakover og fremover i verdikjeden som en følge av virksomheten i fangstleddet. Analysene i denne rapporten får fram betydningen av aktiviteten i fiskeflåten i hele verdikjeden i tillegg t...

Publikasjon

Analyse marint restråstoff, 2015 Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480911

Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2015, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2015 oppstod det ca. 890 000 tonn restråstoff fra en råstoffbase på 3,44 millioner to...

Forfattere Richardsen Roger Nystøyl Ragnar Strandheim Gunn Marthinussen Anders
År 2016
Type Rapport
Vis alle publikasjoner