Til hovedinnhold

Roger Richardsen

Seniorrådgiver

Roger Richardsen

Seniorrådgiver

Roger Richardsen
Telefon: 907 83 543
Mobil: 907 83 543
Avdeling: Fiskeriteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapingsanalyse med data fra 2014.

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27705

Totalt bidro den norske sjømatnæringen med en verdiskaping målt som bidrag til brutto nasjonalprodukt (BNP) på 65,7 milliarder kroner i 2014. Verdiskapingen fra oppdrettssektoren har økt betydelig de to siste år, og nå øker også verdiskapsbidraget fra den fiske og fangstbaserte næringen pga. vesentl...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Betydningen av fiskeflåten

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27818

Fiskeflåten er utgangspunktet for all produksjon i den fiskeribaserte verdikjeden. Aktivitet genereres både bakover og fremover i verdikjeden som en følge av virksomheten i fangstleddet. Analysene i denne rapporten får fram betydningen av aktiviteten i fiskeflåten i hele verdikjeden i tillegg t...

Publikasjon

Analyse marint restråstoff 2015

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27704

Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2015, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2015 oppstod det 885 000 tonn restråstoff fra en råstoffbase på 3,44 million...

Forfattere Richardsen Roger Nystøyl, Ragnar Strandheim Gunn Marthinussen Anders
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Effekter av strukturering i norsk fiskerinæring

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27323

I både fiskeflåten og fiskeindustrien er det omfattende strukturendringer. Antall enheter er redusert. For fiskeflåten refererer dette til ulike strukturtiltak mens fiskeindustrien er deregulert samt at norsk kostnadsnivå, globalisering og markedsorientering har fått alt større betydning. Omfanget a...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Anløpsprognoser for fiskefartøy frem til 2060

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26774

Denne rapporten beskriver utviklingen i den norske fiskeflåten både i form av teknisk utvikling i fartøy, hvordan rammebetingelsene og regulering har endret seg og også hvordan antall anløp har utviklet seg gjennom analyse av antall landingsregistreringer og vekten av fangst. Det presenteres statist...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapningsanalyse med data fra 2013

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26915

Kjernevirksomhetene i verdiskjedene for sjømat, nærmere bestemt fangst, akvakultur, fiskeforedlings- og eksport/handelsleddet, hadde tilsammen en verdiskaping på 36,5 mrd. NOK og sysselsatte ca. 24 920 årsverk (Figur 4.1). Produksjonsverdien i samlet fiskeri og havbruksnæring var på hele 110 Mrd. Kr...

År 2015
Type Rapport
Vis alle publikasjoner