Til hovedinnhold

Morten Omholt Alver

Forskningsleder

Morten Omholt Alver

Forskningsleder

Morten Omholt Alver
Telefon: 951 50 321
Mobil: 951 50 321
Avdeling: Marin ressursteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder