Til hovedinnhold

Ingunn Marie Holmen

Seniorforsker

Ingunn Marie Holmen

Seniorforsker

Ingunn Marie Holmen
Telefon: 930 59 057
Mobil: 930 59 057
Avdeling: Fiskeriteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Organisational safety indicators in aquaculture – a preliminary study

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1396203

The aquaculture industry has since the 70’s grown to become one of the most important industries in Norway. A safety challenge for the Norwegian fish farming companies is escape of salmon. During the last decade, the main cause to escapes has changed from structural failures to "human errors". The p...

Forfattere Holmen Ingunn Marie Utne Ingrid Bouwer Haugen Stein
År 2017
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

Fiskerhelseundersøkelsen 2014 Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27653

Rapporten presenterer funn fra Fiskerhelseundersøkelsen 2014. Fokus rettes mot sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. Basert på en spørreundersøkelse blant 1000 fiskere utdypes fiskernes selvrapporterte helseplager, eksponeringer i arbeidsmiljøet samt hvorvidt pla...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Godt sikkerhetsarbeid - eksempler fra ulike næringer

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26675

Godt sikkerhetsarbeid er en forutsetning for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Denne rapporten fokuserer på sikkerhetsarbeid i et utvalg næringer, med mål om å finne eksempler på praksiser som er av relevans og verdi for oppdrettsnæringen i deres arbeid med å forebygge rømming av fisk. Førs...

År 2015
Type Rapport
Vis alle publikasjoner