Til hovedinnhold

Andreas Bekkevoll

Master of science

Andreas Bekkevoll

Master of science

Andreas Bekkevoll
Telefon: 918 73 494
Avdeling: Havbruksteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Erfaringsdelingsseminar med demoforsøk - Del av SKJERMTEK, FHF-prosjekt 901396

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496668

Målet med seminaret var å belyse hvordan skjørt oppfører seg under vannflaten, samt erfaringer med bruk av luseskjørt. Modellforsøkene fokuserte på å demonstrere dukens og merdens bevegelser i strøm og bølger, samt kreftene som virker på forankringen. Under forsøkene ble det hensyntatt forskjellige ...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Kunnskapsgrunnlag for utvikling av løsninger som reduserer faren for rømming fra lakseoppdrettsanlegg

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1492724

Rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag for utvikling av løsninger som kan bidra til redusere faren for rømming fra oppdrettsanlegg som følge av menneskelig feilhandling: • Avviksrapporteringssystem • Piktogram • Malinger og beslutningsstfl}tte • Notinnfesting Løsningsforslagene er blant annet ba...

Forfattere Moe Helene Katrine Thorvaldsen Trine Lien Andreas Myskja Bekkevoll Andreas
År 2014
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin