Til hovedinnhold

Thor Harald Bjørkvoll

Seniorforsker

Thor Harald Bjørkvoll

Seniorforsker

Thor Harald Bjørkvoll
Telefon: 930 28 764
Mobil: 930 28 764
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Sustainability and the Social Construction of Technology: The Case of RWH as Source of Water Supply in Greater Accra

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1502427

The paper discusses the sustainability of roof rainwater harvesting (RWH) in Greater Accra, Ghana We take a holistic approach, but focus especially on the social dimension. The discussion is grounded in a research and development project including a holistic sustainability assessment of selected RWH...

Forfattere Damman Sigrid Helness Herman Amisigo Barnabas Asare Roland Banu Regina Ama Asante Kwadwo Ansong Bjørkvoll Thor Harald Azrague Kamal Akuffobea Mavis Logah Frederick Williams Portia Adade Amu-Mensah Frederick Fuseini Masahudu Essegbey George
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Utredning om beregning av støtte til drift av fyllestasjoner for hydrogen

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27974

Denne rapporten omhandler teknisk utforming av en økonomisk støtteordning for drift av hydrogen fyllestasjoner. Støtten skal bidra til at stasjoner bygges og driftes før det er kommersielt lønnsomt. Ordningene skal veie opp for betydelige årlige faste driftskostnader samtidig som antll hydrogenbiler...

Publikasjon

Samfunnsøkonomisk optimale investeringer i robust drikkevannsinfrastruktur

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27236

Denne rapporten diskuterer en matematisk modell for optimale investeringer og reinvesteringer i drikkevannsinfrastruktur ut fra et samfunnsøkonomisk ståsted. Modellen tar hensyn til usikkerhet om svikt i rørledningsnettverket og inkluderer kostnader for tredjepart knyttet til manglende drikkevannsle...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Verdien av en robust vannforsyning - Hvordan verdsette konsekvenser av brudd i drikkevannsforsyningen?

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27279

Utgangspunktet for denne rapporten var å kartlegge hvordan man bør gå frem for å vurdere verdien av tiltak som øker robustheten i vannforsyningen. Vi har gjennomgått norsk og internasjonal litteratur, samt den empiriske rapporteringen som gjøres i Norge. Hovedfunnet er at det er gjennomført få s...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

RWH for resilience to climate change impact on water availability in Ghana

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27227

The report presents results from the project "Rainwater harvesting (RWH) for resilience to climate change impact on water availability in Ghana", funded by the Nordic Climate Facility and carried out by SINTEF in collaboration with the Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), Ghana. Th...

Forfattere Damman Sigrid Helness Herman Barnabas Amisigo Roland Asare Regina Banu Kwadwo Asante Mavis Akuffobea Fred Logah Portia Adade Williams Bjørkvoll Thor Harald Azrague Kamal Fred Amu-Mensah Mesahudu Fuseini
År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Kvantitativ driftsevaluering av akuttstuene ved St. Olavs Hospital - Forslag til tiltak for å redusere ventetider

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268760

Hensikten med dette arbeidet har vært å analysere pasientflyt, ventetider, kapasitets- og ressursutnytelse i forhold til behandling av pasienter ved Akuttsenteret. Arbeidet er basert på empiriske registreringer de siste halvannet år i kombinasjon med en simuleringsmodell som er utviklet under veis i...

År 2013
Type Rapport
Publikasjon

Kvantitativ driftsevaluering av akuttstuene ved St. Olavs Hospital - Forslag til tiltak for å redusere ventetider

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A24908

Hensikten med dette arbeidet har vært å analysere pasientflyt, ventetider, kapasitets- og ressursutnytelse i forhold til behandling av pasienter ved Akuttsenteret. Arbeidet er basert på empiriske registreringer de siste halvannet år i kombinasjon med en simuleringsmodell som er utviklet under veis i...

År 2013
Type Rapport
Vis alle publikasjoner