Til hovedinnhold

Thor Harald Bjørkvoll

Seniorforsker

Thor Harald Bjørkvoll

Seniorforsker

Thor Harald Bjørkvoll
Telefon: 930 28 764
Mobil: 930 28 764
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Utredning om beregning av støtte til drift av fyllestasjoner for hydrogen

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27974

Denne rapporten omhandler teknisk utforming av en økonomisk støtteordning for drift av hydrogen fyllestasjoner. Støtten skal bidra til at stasjoner bygges og driftes før det er kommersielt lønnsomt. Ordningene skal veie opp for betydelige årlige faste driftskostnader samtidig som antll hydrogenbiler...

Publikasjon

Samfunnsøkonomisk optimale investeringer i robust drikkevannsinfrastruktur

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27236

Denne rapporten diskuterer en matematisk modell for optimale investeringer og reinvesteringer i drikkevannsinfrastruktur ut fra et samfunnsøkonomisk ståsted. Modellen tar hensyn til usikkerhet om svikt i rørledningsnettverket og inkluderer kostnader for tredjepart knyttet til manglende drikkevannsle...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Verdien av en robust vannforsyning - Hvordan verdsette konsekvenser av brudd i drikkevannsforsyningen?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27279

Utgangspunktet for denne rapporten var å kartlegge hvordan man bør gå frem for å vurdere verdien av tiltak som øker robustheten i vannforsyningen. Vi har gjennomgått norsk og internasjonal litteratur, samt den empiriske rapporteringen som gjøres i Norge. Hovedfunnet er at det er gjennomført få s...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

RWH for resilience to climate change impact on water availability in Ghana

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27227

The report presents results from the project "Rainwater harvesting (RWH) for resilience to climate change impact on water availability in Ghana", funded by the Nordic Climate Facility and carried out by SINTEF in collaboration with the Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), Ghana. Th...

Forfattere Damman Sigrid Helness Herman Barnabas Amisigo Roland Asare Regina Banu Kwadwo Asante Mavis Akuffobea Fred Logah Portia Adade Williams Bjørkvoll Thor Harald Azrague Kamal Fred Amu-Mensah Mesahudu Fuseini
År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Kvantitativ driftsevaluering av akuttstuene ved St. Olavs Hospital - Forslag til tiltak for å redusere ventetider

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A24908

Hensikten med dette arbeidet har vært å analysere pasientflyt, ventetider, kapasitets- og ressursutnytelse i forhold til behandling av pasienter ved Akuttsenteret. Arbeidet er basert på empiriske registreringer de siste halvannet år i kombinasjon med en simuleringsmodell som er utviklet under veis i...

År 2013
Type Rapport
Publikasjon

Kvantitativ driftsevaluering av akuttstuene ved St. Olavs Hospital - Forslag til tiltak for å redusere ventetider

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268760

Hensikten med dette arbeidet har vært å analysere pasientflyt, ventetider, kapasitets- og ressursutnytelse i forhold til behandling av pasienter ved Akuttsenteret. Arbeidet er basert på empiriske registreringer de siste halvannet år i kombinasjon med en simuleringsmodell som er utviklet under veis i...

År 2013
Type Rapport
Publikasjon

Analysis of carbon capture in an industrial park - A case study

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+943443

Great concern has been expressed about the rapid increases in anthropogenic carbon-dioxide (CO2) emissions. Taxation of CO2 emissions and carbon capture are two ways of reducing the emissions. We analyse these two measures in the context of a case study of an extension of a small industrial park in ...

År 2012
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner