Til hovedinnhold

Frode Rømo

Senior forretningsutvikler

Frode Rømo

Senior forretningsutvikler

Frode Rømo
Telefon: 982 91 149
Mobil: 982 91 149
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Ambulansestrukturen i UNN HF - Effekt av ulike lokaliseringsvalg

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26825

Vi har i denne rapporten gjort mange ulike modellkjøringer for å vise UNN HF konsekvenser av ulike stasjoneringsvalg i en periode da det diskuteres om dette skal endres. SINTEF sitt mandat i denne rapporten er å vise dette handlingsrommet og konsekvensen uten at vi er en aktør som skal innstille på ...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Kvantitativ driftsevaluering av akuttstuene ved St. Olavs Hospital - Forslag til tiltak for å redusere ventetider

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268760

Hensikten med dette arbeidet har vært å analysere pasientflyt, ventetider, kapasitets- og ressursutnytelse i forhold til behandling av pasienter ved Akuttsenteret. Arbeidet er basert på empiriske registreringer de siste halvannet år i kombinasjon med en simuleringsmodell som er utviklet under veis i...

År 2013
Type Rapport
Publikasjon

Kvantitativ driftsevaluering av akuttstuene ved St. Olavs Hospital - Forslag til tiltak for å redusere ventetider

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A24908

Hensikten med dette arbeidet har vært å analysere pasientflyt, ventetider, kapasitets- og ressursutnytelse i forhold til behandling av pasienter ved Akuttsenteret. Arbeidet er basert på empiriske registreringer de siste halvannet år i kombinasjon med en simuleringsmodell som er utviklet under veis i...

År 2013
Type Rapport
Publikasjon

Using Operations Research to Plan Natural Gas Production and Transportation on the Norwegian Continental Shelf

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+914647

Decisions regarding natural gas production, processing, and transportation in interconnected networks depend on each other. Changes in the system affect both its capacity and flexibility. We discuss the main elements of the GassOpt model, an application developed to ensure optimal operation of this ...

Vis alle publikasjoner