Til hovedinnhold

Kari Skarholt

Seniorforsker

Kari Skarholt

Seniorforsker

Kari Skarholt
Telefon: 480 35 001
Mobil: 480 35 001
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Status og tiltak for bedre forhold i forbrukermarkedet i renholdsbransjen

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28006

Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av forbrukermarkedet i renholdsbransjen, det vil si kjøp og salg av renhold i private husstander. Kartleggingen ble gjennomført av SINTEF på oppdrag fra Arbeidstilsynet og baserer seg på intervju med et bredt spekter av aktører og tilgjengelig off...

År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Risk management in anchor-handling operations: the balance between control and autonomy

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1156926

The purpose of this paper is to explore different safety cultures in anchor-handling operations in the Norwegian offshore petroleum industry; how the crew and management cope with both critical and dan-gerous operations, compared to the periods in-between operations that are characterized by routine...

Forfattere Røyrvik Jens Olgard Dalseth Skarholt Kari Lamvik Gunnar Martin Jonassen Jan Roald
År 2015
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

Health promoting leadership practices in four Norwegian industries

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1284890

The aim of this article is to address health promoting leadership; what do leaders actually do to promote health at work? Leadership practice plays a crucial role in the workplace and greatly affects the working environment and working conditions. Through a theoretical and empirical approach, we see...

År 2015
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner