Til hovedinnhold

Eivind Halvard Okstad

Seniorforsker

Eivind Halvard Okstad

Seniorforsker

Eivind Halvard Okstad
Telefon: 930 15 869
Mobil: 930 15 869
Avdeling: Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Online monitoring of major accident risk in the petroleum industry

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1140318

A major challenge in present methods for risk control of major accidents in the petroleum sector is the inability to continuously monitor changes in risk level, thereby limiting their suitability to provide decision support during daily operations and planning. Research questions of particular impor...

Publikasjon

Brønnkontrollhendelser i norsk petroleumsvirksomhet - årsaksforhold og tiltak

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A22981

Formålet med studien har vært å beskrive utfordringer som petroleumsnæringen kan gripe fatt i for å redusere antall framtidige brønnkontrollhendelser. Temaet er belyst ved gjennom-gang av tilgjengelig dokumentasjon om brønnkontrollhendelser i perioden 2003-2010, intervju med fagfolk i næringen, samt...

År 2012
Type Rapport
Vis alle publikasjoner