Til hovedinnhold

Jarl Kåre Reitan

Forskningsleder

Jarl Kåre Reitan

Forskningsleder

Jarl Kåre Reitan
Telefon: 922 24 653
Mobil: 922 24 653
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Velferdsteknologiens ABC - opplæringspakke til kommunene

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1381997

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i endring, og stadig flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Hvordan kan de utnytte de mulighetene ny teknologi gir? Velferdsteknologiens ABC - opplæringspakke til kommunene.... De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i endring, og stadig flere ko...

Forfattere Reitan Jarl Kåre
År 2016
Type Medieinnslag
Publikasjon

Konsernsatsing velferdsteknologi

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1386475

Nasjonale og internasjonale politikkdokumenter peker på at velferdsteknologi skal være et helt sentralt virkemiddel for å bidra til bedre og mer effektive helse- og velferdstjenester. Konsernsatsing velferdsteknologi skal bidra til at velferdsteknologi blir et robust forretningsområde i SINTEF. Utfo...

Vis alle publikasjoner