Til hovedinnhold

Geir Tyrmi

Seniorrådgiver

Geir Tyrmi

Seniorrådgiver

Geir Tyrmi
Telefon: 924 00 596
Mobil: 924 00 596
Avdeling: TS Stab
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A1541

Utredningen Fra bruker til borger (NOU 2001:21) viser at sosial- og helsetjenestene ikke har fungert godt nok for brukere med nedsatt funksjonsevne. Utredningen konkluderer med at alle mennesker bør ha et rettskrav på sosial- og helsetjenester som ikke bare skal dekke de nødvendige behov, men også s...

Publikasjon

Evaluering av Handicap-programmet ved Telenor

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A114

STF78 A06005 Telenors Handicap-program lykkes med målsettingen om å være springbrett ut i arbeidslivet for funksjonshemmede. Evalueringen viser at programmet har positive konsekvenser for både deltakere og bedrifter, samt store samfunnsøkonomiske gevinster. Samarbeidet med Aetat og arbeidslivsse...

År 2006
Type Rapport
Publikasjon

Kommersialisering av produkter i helsesektoren - en studie av bedrifter med OFU-kontrakt

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1269088

STF78 A043001   Tema for dette prosjektet er kommersialisering av produkter og tjenester i helsesektoren med vekt på de hindringer bedriftene står overfor i forsøket på å omsette teknologien til fortjeneste i helsemarkedet.    I tråd med prosjektets hovedhypotese underbygger denne studien at for en ...

Forfattere Halvorsen Thomas Guldberg Chris Tyrmi Geir
År 2003
Type Rapport
Vis alle publikasjoner