Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Automatisering og effektiv produksjon

Automatisering og effektiv produksjon

  • Prosess- og teknologikunnskap for automatisering i fiskeindustrien
  • Sensor- og måleteknikk
  • Robotisering og intelligente styringssystemer
  • Maskinsyn
  • Maskinteknikk
  • Produktdesign
Forskningsleder