Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Bærekraftig marin produksjon

Bærekraftig marin produksjon

For å utnytte ressursene i havet mest mulig optimalt og lønnsomt, må vi utvikle en fremtidsrettet og bærekraftig næring samtidig som arbeidstakernes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet ivaretas.
  • Bærekraftig forvaltning av fornybare marine ressurser/villfanget fisk
  • Analyser av teknologivirkninger, strukturendringer
  • Risiko- og sikkerhetsanalyser om bord
  • Utvikling av sikre arbeidsprosedyrer
  • Analyser av personulykker og årsaksforhold
  • Fartøysikkerhet
  • Sjøegenskaper, stabilitet
  • Analyser av arbeidsmiljø
  • Rekruttering og utenlandsk arbeidskraft
  • Implementering av HMS-tiltak