Til hovedinnhold

Bassengmodellering

Bassengmodellering

Tilbake til Ekspertise
Vår forskning rettes mot utvikling og anvendelse av matematiske modeller som beskriver prosesser i et sedimentært basseng i geologiske tidsskalaer av undergrunnen.
  • Paleo-batymetrimodellering
  • Kildebergartsmodellering
  • Overtrykksmodellering og predikering
  • Hydrokarbon migrasjonsmodellering
  • Forseglingskapasitetsevaluering

Laboratorier

Programvare

Publikasjoner

Publikasjon

Seismic Wave Attenuation in Partially Saturated Sandstone and AVO Analysis for Carbon Dioxide Quantification at Sleipner

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1521211

Sleipner field (North Sea) is the first largest CO2 storage site, where the Carbon Dioxide is reinjected into the Utsira Sandstone. The main aim of this work is to obtain an estimate of the CO2 saturation by using AVO techniques. Some other effects responsible for the energy loss, amplitude reductio...

Forfattere Torres Caceres Veronica Alejandra Stovas Alexey Dupuy Bastien
År 2017
Type Rapport/avhandling