Til hovedinnhold

Betong

Betong

Betong er det mest brukte byggematerialet i verden.

Betong er et ”naturmateriale” med lang levetid, lave driftskostnader og stor fleksibilitet mht. styrke, vekt, form og farge. Et moderne samfunn er avhengig av betong til bygninger, bruer, kaier, tunneler, dammer og oljeplattformer. SINTEF Byggforsk samarbeider med offentlige byggherrer og bedrifter, store som små, for å finne nye produkter og bedre løsninger innen material- og konstruksjonsteknikk. Våre medarbeidere dekker et bredt spekter av fagkompetanse som er nødvendig for å løse utfordringene. Denne kompetansen har vi samlet i fem hovedområder:

Forskningsleder