Til hovedinnhold

SINTEF utvikler løsninger som gjør at bygninger skal tåle å stå ute også i fremtiden.

Klimaet i Norge stiller strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker sårbarheten til det bygde miljø, og bygningskonstruksjoner og infrastruktur i deler av landet må tilpasses et røffere klima. SINTEFs rådgivningsvirksomhet er oppdragsfinansiert. I tillegg formidler vi kunnskap gjennom Byggforskserien, Våtromsnormen, bøker og forskningsrapporter. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på faglige spørsmål på telefon eller e-post uten vederlag.

Ekspertise

Plan- og bygningslovgivning

Plan- og bygningslovens formål er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Sammen med tilhørende forskrifter og veiledninger er loven en av de viktigste rammefaktorene for bygg- og anleggsnæringen. Bestemmelsene i lovverket implementeres gjennom statlig, fylkeskommunal og kommunal plan- og byggesaksforvaltning, og omsettes til praksis gjennom aktørene i byggeprosessen.

Seniorforsker
971 83 297
Les mer om ekspertisen

Prosjekter

Nyheter