Til hovedinnhold

Et sertifisert institutt

Et sertifisert institutt

Kvalitets- og sikkerhetssjef

SINTEF har et styringssystem som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007. Styringssystemet er sertifisert av DNV GL.

SINTEF skal til enhver tid arbeide for at våre kunder og andre interesseparters krav og forventninger tilfredsstilles på en god måte. 

VI er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007

Det betyr at vi har et styringssystem som skal sikre at SINTEF leverer produkter og tjenester i henhold til avtalt kvalitet, ivaretar hensynet til det ytre miljø og jobber systematisk med arbeidsmiljø og sikkerhet.