Til hovedinnhold

Evaluering og samfunnsøkonomisk analyse – Helse

Evaluering og samfunnsøkonomisk analyse – Helse

Tilbake til Ekspertise
Vi forsker på metodikk for å evaluere verdi av ny teknologi og prosesser for tjenesteproduksjon i helsesektoren. Sentralt i dette står evaluering av ny teknologi. Dette er sentralt i SINTEF sin egen strategiske satsing på Velferdsteknologi.

Fagmiljø

Forskningsleder