Til hovedinnhold

Gemini-samarbeidet

Gemini-samarbeidet

Direktør prosjekter

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved SINTEF, NTNU og Universitetet i Oslo. Formålet er å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet enn partene kan klare hver for seg. Gjennom Gemini-samarbeidet skal partene kunne gripe og realisere nye muligheter og gjennom det øke verdiskapingen og lønnsomheten.

Om Gemini-samarbeidet

På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer både fra oppdragsgivere og studenter. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen:

Internasjonalt fremragende sammen

Mer om Gemini-samarbeidet

Etablerte Geminisenter

Den forpliktende strategiske samarbeidsmodellen Gemini-konseptet er basert på, har nå virket siden 2002, og fra mai 2014 er det 25 aktive Geminisentre, innbefattet tre Geminisentre mellom UiO og SINTEF.

Acoustic Research Center

Etablert: 2004-2017

Kontaktpersoner:

Nettsideacousticsresearchcentre.no/language/nb/

Anvendt kunstig intelligens

Etablert: 2012-2018

Kontaktpersoner:

Nettsidehttp://a-ai.no/

Brukeropplevelse innen IKT

Etablert: 2012-2018

Kontaktpersoner:

Nettsidehttp://gemini-centre-user-experience.origo.no/

Bærekraftig fiskeri (Tidligere Fiskeri- og havbruksteknologi)

Etablert: 2005-2016

Kontaktpersoner

 • (SINTEF)
 • Jarle Mørk (NTNU)
 • Jennifer Bailey (NTNU)
 • Rachel Tiller (NTNU)
 • Harald Ellingsen (NTNU)

Nettside: www.geminifish.org/

Elektrisk energi og energisystemer

Etablert: 2004-2017

Kontaktpersoner

NettsideElektrisk energi og energisystemer

Funksjonelle oksider for ren energiteknologi

Etablert: 2012-2018

Kontaktpersoner

Nettside

Helsetjenesteforskning

Etablert: 2005-2017

Kontaktpersoner:

NettsideHelsetjenesteforskning

Kinetikk og katalyse (KinCat)

Etablert: 2007-2016

Kontaktpersoner

Nettsidewww.ntnu.edu/chemeng/research/catalysis

LifeX Gemini Centre:
Levetidsforlengelse av metalliske strukturer

Etablert: 2016-2019

Kontaktpersoner:

Nettside: http://www.sintef.no/projectweb/lifex/

Marin konstruksjonsteknikk

Etablert: 2003-2017

Kontaktpersoner:

NettsideMarin konstruksjonsteknikk

Maritim kommunikasjon

Etablert: 2015-2018

Kontaktpersoner:

Nettside

Maritim logistikk

Etablert: 2012-2018

Kontaktpersoner

Nettside

Materialer og energi

Etablert: 2003-2017

Kontaktpersoner:

Nettside

PROST - Avansert prosessregulering

Etablert: 2010-2016

Kontaktpersoner:

Nettside

PV-solcellematerialer

Etablert: 2005-2018

Kontaktpersoner:

 • Mari Juel (SINTEF)
 • Marisa di Sabatino Lundberg (NTNU)

NettsidePV-solcellematerialer

Risiko- og sårbarhetsstudier (ROSS)

Etablert: 2007-2016

Kontaktpersoner:

 • Stian Antonsen (SINTEF)
 • Gerd Kjølle (SINTEF)
 • Thor Myklebust  (SINTEF)
 • Anne Barros (NTNU)
 • Eirik Albrechtsen (NTNU)
 • Ingrid Bouwer Utne (NTNU)
 • Britt-Marie Drottz Sjøberg (NTNU)
 • Per Morten Schiefloe (NTNU)

Nettsidewww.ntnu.edu/ross

ROBOTNOR

Etablert: 2007-2016

Kontaktpersoner:

Nettside: www.robotnor.no

Software engineering

Etablert: 2013-2016

Kontaktpersoner

 • Tore Dybå (SINTEF)
 • John Krogsti (NTNU)
 • Dag Sjøberg (UiO)

Nettside

Surface characterisation by emission and scattering spectrosopies (SUCCESS)

Etablert: 2013-2016

Kontaktpersoner

Nettside

Technology enhanced lifelong learning (TELL)

Etablert: 2015-2018

Kontaktpersoner:

Nettside

Transmisjonselektromikroskopi

Etablert: 2005-2018

Kontaktpersoner

 • (SINTEF)
 • Per Erik Vullum (SINTEF)
 • Randi Holmestad (NTNU)
 • Ton van Helvoort (NTNU)
 • Jan Ketil Solberg (NTNU)
 • Yingda Yu (NTNU)

Nettsidewww.ntnu.edu/geminicentre/tem

Tribologi (Tidligere Robust materialvalg og design - offshoreanvendelser)

Etablert: 2004-2017

Kontaktpersoner:

Nettsidewww.ntnu.edu/ipm/gemini-center

Veg og transport (tidligere veg og samferdsel)

Etablert: 2003-2017

Kontaktpersoner:

 • Roar Norvik (SINTEF)
 • Inge Hoff (NTNU)
 • Eirin Ryeng (NTNU)

Nettside