Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Havbrukskonstruksjoner

Havbrukskonstruksjoner

SINTEF har utviklet anvendt og teoretisk kompetanse på konstruksjoner og systemer for sjøbasert akvakultur. Vi er verdensledende på teknologisk forskning innen eksponert havbruk, med konstruksjonsteknikk og hydrodynamikk som viktige fag.
 • Egenskaper til oppdrettskonstruksjoner og deres oppførsel i et marint miljø med eksponering for bølger og strøm
 • Fleksible konstruksjoner
 • Åpne notbaserte merdsystemer
 • Lukkede oppdrettsanlegg i sjø
 • Teknologi-biologi interaksjon
 • Strømningsfelt og transportprosesse
 • Design av havbrukskonstruksjoner
 • Fysisk modellering
 • Laboratorietesting
 • Numerisk modellering, simulering og analyse
 • Feltmålinger og metodikk for fullskalatesting
 • Målinger av miljø i merd/kar/brønnbåt
 • Sakkyndig vurdering av oppdrettsutstyr i henhold til eksisterende standarder